termeni și condiții

www.carpetim.ro

condiții de utilizare a site-ului

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.carpetim.ro

 

Folosirea site-ului www.carpetim.ro  presupune acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de către utilizator.

Numele companiei care administrează website-ul www.carpetim.ro este S.C. ACCENT CLEAN S.R.L.  Această companie este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 12/2928/2013,  având CUI 32283924.

În conformitate cu reglementările legale în vigoare la data prezentă, utilizarea acestui site implică respectarea următoarelor condiții:

 1. Dreptul de autor

Utilizarea site-ului www.carpetim.ro (incluzând vizitarea și comandarea serviciilor) implică acceptarea anumitor termeni și condiții de utilizare, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Tot conținutul site-ului www.carpetim.ro este proprietatea exclusivă a S.C. ACCENT CLEAN S.R.L (conform prevederilor Legii Dreptului de Autor precum și conform legilor cu privire la proprietatea intelectuală și industrială). Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, elemente de web design, conținut texte și altele asemenea sunt proprietatea exclusivă a ACCENT CLEAN S.R.L.

Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către ACCENT CLEAN S.R.L.

Folosirea fără acordul scris al ACCENT CLEAN S.R.L., a oricăror elemente aparținând site-ului www.carpetim.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

 1. Confidențialitate

Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul plasării și onorării comenzilor și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Clientului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu ACCENT CLEAN S.R.L., fără consimțământul expres al societății, oferit în prealabil în scris.

Transmiterea de către Client de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, ș.a.m.d., ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

www.carpetim.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor clienților.

Prin acesarea site-ului și a serviciilor noastre, ACCENT CLEAN S.R.L., prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. In ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

 1. Prețuri

Prețurile afișate pe site-ul www.carpetim.ro sunt prețurile reale și finale. Prețurile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, ACCENT CLEAN S.R.L. rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

Prețurile nu se discută decât în situația în care compania inițiază campanii promoționale sau în situații speciale care se negociază direct cu reprezentanții ACCENT CLEAN S.R.L.

 1. Serviciile oferite

Serviciile oferite de compania noastră sunt în totalitate prezentate pe site-ul companiei. Compania noastră garantează calitatea tuturor serviciilor oferite. În situația în care există riscul de deteriorare a produselor clienților săi, aceștia vor fi în prealabil înștiințați  de către salariații companiei noastre. De asemenea, dacă se întâmplă ca un produs să fie rătăcit sau să se piardă în timpul transportului sau în alte circumstanțe, se vor acorda despăgubiri beneficiarilor.

 1. Deteriorarea covoarelor, mochetelor, carpetelor, canapelelor, etc.

Compania noastră este absolvită de răspundere în situația în care covorul sau mocheta se deteriorează în timpul spălării din cauza nivelului ridicat de uzură. De asemenea, compania ACCENT CLEAN S.R.L. nu răspunde de felul în care vor fi curățate covoarele realizate din piele, blană naturală, mătase sau alte materiale textile sintetice mai deosebite. Dacă se va solicita, în mod insistent, de către client spălarea acestor tipuri de covoare, serviciile de spălare și curățare se vor realiza pe răspunderea beneficiarului.

 1. Termenul de livrare

În situații excepționale, ridicarea sau livrarea produselor poate suferi anumite întârzieri din motive independente de voința companiei noastre. Dacă ne vom confrunta cu astfel de situații, reprezentanții companiei vor informa în timp util clienții cu privire la cauza și durata întârzierii. ACCENT CLEAN S.R.L. este absolvită de răspundere pentru nerespectarea termenelor de ridicare și livrare în situații independente de voința acesteia precum: lipsă alimentare curent electric, lipsă alimentare apă, incendii, inundații, dezastre naturale, etc..

 1. Plata

Plata pentru serviciile oferite de ACCENT CLEAN S.R.L. se poate face în avans sau în momentul finalizării serviciilor solicitate de către client.

 1. Reclamații

În situația în care există nemulțumiri cu privire la serviciile de curățare prestate de noi, reclamațiile vor fi înaintate în scris sau telefonic la numărul de telefon postat pe site, termenul fiind de 12 ore începând din momentul livrării sau ridicării produsului curățat de noi. Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Companiei prin aceste acțiuni.

 1. Modificări ale termenilor și condițiilor

ACCENT CLEAN S.R.L. își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.carpetim.ro , politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Utilizatorul site-ului www.carpetim.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de către ACCENT CLEAN S.R.L. , va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se consideră că este de acord cu modificările efectuate.

 1. Răspunderea contractuală

Prin accesarea și utilizarea site-ului, plasarea comenzilor, etc., clientul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

 1. Informare și comunicări

În cazul în care ne sunt trimise informații, materiale, documente, prin orice metodă posibilă incluzând e-mail, poștă, fax, formulare online, se va considera că utilizatorul conferă societății dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui și prezenta aceste informații prin orice mijloace.

 1. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 1. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Comerciant și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

 1. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către ACCENT CLEAN S.R.L., care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de ACCENT CLEAN S.R.L. are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

Prezentul regulament are valoare de contract incheiat intre S.C. ACCENT CLEAN S.R.L. și beneficiar.

CARPETIM - curățenie la picioarele tale!

Contact